varumärkesintegritet

全球varumärkeskonominitet

GlobalaVarumärkenAnvänderMångaIllverkningsanläggningarFörolika produkttyperförammadetaljhandelsmiljö。

KlädmärknisslösningarAnvänderdimindaFärgstandarderoch托尔选手iettuppkopplatnätverkmedkalibradeobetersåattrodukternaÄrkonsekventaiutikerna。

点击

Globala Bildmaterial I Realtid SomGodkänns在线

Åtkomstochförhandsgranskningari realtid av produktionsbildmaterial i en enda gemensam全球arbetsplats。
点击

HinkinebeställningarMUCCHECKNET.

EN automatiserad e-handelsplattform designad,Utvecklad ochstöttadav checkpoints egna tekniker。

MärkningMedSkötselråd,Data OchFörordningar

MärkningMedSkötselrådochFörordningarleveraRas Som En Del AV Det KomplettaKlädpaketet。

Diaintegration Mellan Detaljhandlaren OchSäljaren基因组检查网,ÖversättningsdatabaserMedOmedelbarFörhandsgranskningAv VariaBla DataSåattekanbekräftas。

UtforskaKlädmärknisslösningar.