SmartMärkning.

Lappar Och Etiketter

RFID-Inläggenkonverteras till formageen somdittmärkebehövermed variabelt datatryck och rfid-kodingdärdubehöver。
点击

InsyddaLösningar.

RFID-klädlösningarAnvändsFörTygetiketter污染渣中的SOM sys och kan tryckas medskötselråd。
点击

CheckPoint-Inlägg.

OptimerARADInläggsdesignÄRMöjligtTackvarevårroll som den endaÄktavertikaltonesteradeaktöreninom detaljhandelsteknik。

UtforskaKlädmärknisslösningar.