迪娜utmaningar.

迪娜utmaningar.

KomplexTeten MedDetaljhandelnsRörelseresultatHarökatDramatiskt在DetSenasteÅrtiondet下。Föratattaljhandlare ska blilönsammaremåstedesäljaflerprodukter。FokusBörmaraPåTorTillgänglighetenPåHyllanSKA VARA 100%。
挑战主页图片
konsumenternaförväntarsig att kunna handla var som helst ochnärsom helst。检查点LösningarAnvändataemindarierna sommöjliggörsgenom ett effektivt rfid-källmarkeringsprogram。deAnvändstillsammans MedVårtutbudav rfid-läsareoch halo:s molnbaserade lagerhanteringsystem。

att skapa en positiv kundupplevelseäravgörande。VåraLösningarHjälperButikspersonalenAtt Spendera Mer Tid Med Kunden Och Mindre TidPåSyslativasysslor i uptiken。