FörbättraRörelseresultet

FörbättraRörelseresultet

KomplexTeten MedDetaljhandelnsRörelseresultatHarökatDramatiskt在DetSenasteÅrtiondet下。konkurrensenärhårdoch konsumenterna kan handlapåmångaolikasätt。Detärviktigtverksamhetengårsmidigt。Minsta Brist iVärdekedjanKanStörökundupplevelsenOchStåhandlarna dyrt。
  • SäljFlerProdukter.
  • 减少股票持有
  • Minska Svinnet.
  • ÖKA人性化的Produktivitet
  • FörbättraKassaflödet.

ÖKALönsamheten -
SäljFlerProdukter.

HurMångaProdukterärdoldaFrånKundernaBådeI在线我是屁股赭石吗?

Kunderna KanInteKöpaVadOMInte VisaS UPP。Produkternasuppläghdochdeolikastilarna,Färgernaoch storlekarna somförväntasvarafultt synliga och Enkla Att Hitta。äveomkonceptetverkar enkelt blir kunderna besvikna om de Inte Kan Handla Allt de Vill Varken I Butiken EllerPånätet。

“雅特拉拉SE直到attättprodukter visas Upp Vidrätttirfälleoch atta produkter alltid finnspåhylornaharVisatsÖkaFörsäljningsintäkterna。”

ÖKALönsamheten -
MinskaLagerhållningenochprissänkningar

se vad somsäljeroch ha alltidrättvaror i lager

Felaktiga Lagerbeslut - InklusiveÖverfyllinning,Fel Produkttyper OchFelfördeladeIngarierKan Ge EnUngefärligMinskningPå53%I OplaneradePrissänkningskostnaderFör手持手续。

Regelbundnacykelräkningar,Överskådlighetileverskedjan,en Kombination AV POS-OCH PoE-Data OCHInteringarGöratRatHandlarna Kan Se Exakt Vad De Har i Lager。

ÖKALönsamheten -
Minska Svinnet.

En EffektivTaktikFörat贝瓦拉Lönsamheten

den genomsnittliga svinnprocenten i detaljhandelnärcirka2%avförsäljningen。Utan en Aktiv Inventerings Process Eler en Produktskyddsplan Kommer Handlarna Inte AttMärkaSinaFörlustrustInnandetärFör送。

ÖKAProduktiviteten I Butiken

Detaljhandelns UtgifterFortsätterattöka,VilketMinskarLönsamheten。KundernasFörväntningarSkaparytterligareKomplikationer,Men DenStörstaBelastningenPåStikernaÄRTATMångaUuMåsteGagera分布 - Och Returcentral。LönerÄrdenstörstadriveskostnaden i detaljhandelsbranschen och detikerna drivssåfeektigtsommöjligtattallandannbändssåattekanbetjänaKundernapåbästaMöjligaSätt。Försäljningskostnadernauppgår常规直到50 - 80%Av Detaljhandelns Kostnader,VilfortInnbäratlagerstyrningstrategierMåsteAnvändasFörath汉庭Dem Effektivt。

ÖKA人性化的Produktivitet

Genom Att GePersonalenRättVerktygoch aktionsdrion arbetshantering kan detaljhandlareÖkaefterlevnaden i新浪布特克尔,omsättavariker,omsättavariker,omsättavariker samtidigt som deförbättrakundupplevelsen基因组at Fria Upp Personalen Och Se Till Att de KanBetjänaKundernaPåuliksgolvet。
迈尔斯
案例分析

迈尔斯
分析RFID的商业益处

läsom hur myersprövarifärsfördelarnamed rfid-teknik。

läsvårfallstudie

ÖKAProduktiviteten I Butiken -

FörbättraKassaflödet.

Överfylning,Säsongsefterfrågh,Arbetskraftsbehov,Inkonsekventa eller ineffektiva加工厂och felaktigaförsäljningsprognoserbidrar alla直到att tin minskakassaflödetochpåverkarlönsamheten。

GenomAttFörbättraProcesserna,Minska Kostnaderna och Fria Upp Personalen Kan du Uppmuntra Kunderna Att Spendera Mer Tid I itiken。

RFID正在彻底改变零售业

●ÖKAFörsäljningen - SäljFlerProdukter
●fullständigÖverskådlighet我leveranskedjan
●Källmärkningstrategi.
●MinskaLagerhållningen.
●MinskaPrissänkningarna
●Minska Svinnet.

ÖKALönsamheten -
SäljFlerProdukter.

HurMångaProdukterärdoldaFrånKundernaBådeI在线我是屁股赭石吗?

Kunderna KanInteKöpaVadOMInte VisaS UPP。Produkternasuppläghdochdeolikastilarna,Färgernaoch storlekarna somförväntasvarafultt synliga och Enkla Att Hitta。äveomkonceptetverkar enkelt blir kunderna besvikna om de Inte Kan Handla Allt de Vill Varken I Butiken EllerPånätet。

“雅特拉拉SE直到attättprodukter visas Upp Vidrätttirfälleoch atta produkter alltid finnspåhylornaharVisatsÖkaFörsäljningsintäkterna。”

ÖKALönsamheten -
MinskaLagerhållningenochprissänkningar

se vad somsäljeroch ha alltidrättvaror i lager

Felaktiga Lagerbeslut - InklusiveÖverfyllinning,Fel Produkttyper OchFelfördeladeIngarierKan Ge EnUngefärligMinskningPå53%I OplaneradePrissänkningskostnaderFör手持手续。

Regelbundnacykelräkningar,Överskådlighetileverskedjan,en Kombination AV POS-OCH PoE-Data OCHInteringarGöratRatHandlarna Kan Se Exakt Vad De Har i Lager。

ÖKALönsamheten -
Minska Svinnet.

En EffektivTaktikFörat贝瓦拉Lönsamheten

den genomsnittliga svinnprocenten i detaljhandelnärcirka2%avförsäljningen。Utan en Aktiv Inventerings Process Eler en Produktskyddsplan Kommer Handlarna Inte AttMärkaSinaFörlustrustInnandetärFör送。

ÖKAProduktiviteten I Butiken

Detaljhandelns UtgifterFortsätterattöka,VilketMinskarLönsamheten。KundernasFörväntningarSkaparytterligareKomplikationer,Men DenStörstaBelastningenPåStikernaÄRTATMångaUuMåsteGagera分布 - Och Returcentral。LönerÄrdenstörstadriveskostnaden i detaljhandelsbranschen och detikerna drivssåfeektigtsommöjligtattallandannbändssåattekanbetjänaKundernapåbästaMöjligaSätt。Försäljningskostnadernauppgår常规直到50 - 80%Av Detaljhandelns Kostnader,VilfortInnbäratlagerstyrningstrategierMåsteAnvändasFörath汉庭Dem Effektivt。

ÖKA人性化的Produktivitet

Genom Att GePersonalenRättVerktygoch aktionsdrion arbetshantering kan detaljhandlareÖkaefterlevnaden i新浪布特克尔,omsättavariker,omsättavariker,omsättavariker samtidigt som deförbättrakundupplevelsen基因组at Fria Upp Personalen Och Se Till Att de KanBetjänaKundernaPåuliksgolvet。
迈尔斯
案例分析

迈尔斯
分析RFID的商业益处

läsom hur myersprövarifärsfördelarnamed rfid-teknik。

läsvårfallstudie

ÖKAProduktiviteten I Butiken -

FörbättraKassaflödet.

Överfylning,Säsongsefterfrågh,Arbetskraftsbehov,Inkonsekventa eller ineffektiva加工厂och felaktigaförsäljningsprognoserbidrar alla直到att tin minskakassaflödetochpåverkarlönsamheten。

GenomAttFörbättraProcesserna,Minska Kostnaderna och Fria Upp Personalen Kan du Uppmuntra Kunderna Att Spendera Mer Tid I itiken。

RFID正在彻底改变零售业

●ÖKAFörsäljningen - SäljFlerProdukter
●fullständigÖverskådlighet我leveranskedjan
●Källmärkningstrategi.
●MinskaLagerhållningen.
●MinskaPrissänkningarna
●Minska Svinnet.

Ta RedaPåmeromurvåralösningarbemöterutmaningarnamedatförbättraRörelseresultet

Källmärknisslösningar.
RFID-Lösningar.
mjukvarulösningar.
klädmärknisslösningar.
Elektronisk Artikelkontroll(EA)
Alpha Anti-Stöldlösningar